Aquaponics is mogelijk een van de meest duurzame voedselproductiemethoden die er bestaat en wordt in Nederland en de rest van Europa onderbenut. Marine aquaponics is een verdere ontwikkeling van zoetwater, tropische of gematigde aquaponics. Als zodanig is het, mogelijk, van groot belang als een middel om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften aan duurzame voedselvoorziening. Gegeven de huidige voorspellingen kan geografisch uitgebreide exploitatie van slimme marine aquaponics ook helpen om tegemoet te komen aan de 30-jarige voorspelling voor een wereldwijd zoetwatertekort van 40% en de momenteel onstabiele vraag naar dierlijke eiwitten. Het SMA-project beoogt sensortechnologie toe te passen om optimale omstandigheden te creëren voor de commerciële exploitatie van mariene aquaponics met speciale relevantie voor de sociaal-economische situatie (bijv. onzekerheid in de landbouwsector, verdwijning van de visserijsector, bevolking) en milieuomstandigheden (bijv. verzilting van de bovengrond) van de Nederlands-Duitse Eems Delta regio. Op dit moment is er geen bekend (marine) aquaponics-systeem dat is geoptimaliseerd met behulp van sensortechnologie.

Projectpartners Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics en Alex van Spyk, VanSpijk, sustainable landscape and energy en projectleider Michael Bosscher van het project Smart Marine Aquaponics hadden samen met het ID3AS team, Programmamanager Joke Bruining en data analist Roberts Veselovs, voor het eerst op locatie, een inspirerend projectoverleg; het terrein van de Suikerunie in Groningen-Stad. Een bruisende plek voor innovatie en duurzaamheid.
NoordOogst Aquaponics heeft zijn atelier op dit terrein, waar op dit moment met vol enthousiasme gestart is met de bouw van de MARS Unit (Marine Aquaponics Research Smart Unit).

Bron:ID3AS klik hier