6 april 2017 werd Ponic Power Plant opgericht, na ongeveer een jaar voorbereiding vanuit Coating Kennis Transfer dat sinds 1 mei 2001 in bedrijf is. ´Ponic´ komt uit het Grieks en duidt op ´werk´, dus je laat het water het werk doen. Vissen bemesten het water, planten reinigen het weer voor de vissen, in een circulaire mini-ecotoop. Overigens zijn uiteraard ook hydroculturen denkbaar, dus zonder vissen. Inspelend op de populariteit van allerlei kook- en kweekinitiatieven op televisie en in supermarkten (tot en met de IKEA enzovoort), gaat Ponic Power Plant zich richten op deze vorm van thuiskweken van voedzame en veelal vleesvervangende versproducten.

Bij Ponic Power Plant wordt divers onderzoek gedaan: zowel technisch als markteconomisch. In de tweede helft van 2017 wordt bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te zien of een hoogproductieve middelgrote, betaalbare en zelfregulerende aquaponic kweekset realiseerbaar is. Hierbij zal ook bekeken worden welke groenten en kruiden economisch rendabel thuis te kweken zijn.

Contactpersoon: drs. Ing. Edward Uittenbroek