Home pH waarde

pH waarde

Simpele pH meter is altijd nodig
Hoe kun je de pH waarde in hydroponics voedingsoplossingen aan passen

Het hebben van de juiste pH van het water is cruciaal voor een maximale nutriëntenbeschikbaarheid. Het is zelden dat de watervoorziening, zelfs uit de grond direct geschikt is. Je zult altijd de pH enigszins moeten aanpassen. Naar omhoog of omlaag.

Hoe kun je de pH van de voedingsoplossing verlagen (dus van 7.0 naar 5.5)

Het verlagen van de pH is de meest voorkomende aanpassing bij Hydroponics en de voedingsoplossingen. Dat komt omdat de meeste wateren alkalisch zijn, met een pH van ten minste 7,2 of hoger. In Nederland schommelt het tussen de 7.2-7.4. De pH van de voedingsoplossing mag niet boven de 6,8 uit stijgen of dalen tot onder 5,8. Als je de pH van de oplossing handmatig moet aanpassen, moet je het ten minste tweemaal per dag meten. Vooral enkele uren na een nieuwe voedingsoplossing toegevoegd te hebben. Er zijn vijf zuren die kunnen worden gebruikt om de pH bij te stellen:

  • salpeterzuur
  • fosforzuur
  • zwavelzuur
  • citroenzuur
  • azijnzuur

Zuren zijn stoffen die, wanneer toegevoegd aan de voedingsoplossing  ioniseren en zorgen voor waterstofionen. Salpeterzuur produceert H + en NO3- ionen. Zuren worden ingedeeld in sterke en zwakke zuren. De mate van ionisatie bepaalt hoe sterk het zuur. Zoutzuur ondergaat 100% ionisatie was dus een sterk zuur wordt genoemd. Azijnzuur ondergaat slechts 4% ionisatie en is hierdoor wel een zwak zuur (en nauwelijks commercieel gebruikt in hydroponics systemen).

De meest voorkomende zuren gebruikt om de pH in hydroponics voedingsoplossingen te verlagen zijn fosforzuur en salpeterzuur. Maar deze vragen enige kennis.  Zo heeft salpeterzuur de voorkeur wanneer water hoge calciumconcentraties bevatten. Het belangrijkste verschil tussen het gebruik van salpeterzuur en fosforzuur in water die calcium bevatten, is dat salpeterzuur calciumnitraat (CaNO3), kooldioxide (CO2) en water (H2O) produceert. En fosforzuur produceert calciumfosfaat (Ca (H2PO4). Maar we hebben het nu over kleinschalig gebruik. Dan vind ik persoonlijk  Azijnzuur het veiligste zuur om de pH te verlagen, en citroenzuur. Het is echter niet zo sterk als de andere, zodat veel meer volume nodig zou zijn om de pH van het water te verlagen in dezelfde mate als andere zuren.

Hieronder een overzicht van de pH waarden bij de diverse groenten: