Home Artikelen Hydroponics: Test biologische en organische voedingsstoffen bij slateelt

Hydroponics: Test biologische en organische voedingsstoffen bij slateelt

Biologische babyleaf-sla op hydroponics-basis smaakt lekkerder en is gezonder

Biologische hydroponics moet de kloof tussen minerale en organische plantenvoeding gaan overbruggen. Dit moet de basis vormen van een volledig spectrum van hydroponische nutriënten dat alle essentiële elementen voor een gezonde plantengroei levert. Dus niet zoals veel hydroponics kwekers werken, namelijk met biologische biostimulanten die ze naast de minerale of organische meststoffen gebruiken. Een andere motivatie van deze test is dat de EFSA en de gezondheidsraad opeens in 2016 vonden dat nitraat en het daaruit gevormde nitriet lang niet meer zo toxisch is als het eerder werd beschouwd. Dit soort aanpassingen zijn meestal gebaseerd op commerciële  argumenten en niet op gezondheidsoverwegingen. Dus neem ik liever het zekere voor het onzekere. Daarom stelde ik mezelf de vraag of een biologische voedingstof een lager nitraatgehalte zou opleveren. Want het is duidelijk dat de nitrosaminewaarden in het bloed verder zullen toenemen bij een hogere nitraatinname; wat de risico’s hiervan zijn weten ze niet. Ook nemen we mee dat het nitraatgehalte afneemt naarmate een groente de tijd krijgt om te volgroeien en rijp te worden. Dus we eten ze niet binnen zes weken.

We hebben nu de mogelijkheid gekregen om twee volledig biologische voedingstoffen te testen.

De bedoeling van deze tets was om te kijken of er een duidelijk verschil is tussen 3 verschillende voedingsstoffen die net nieuw op de markt zijn. We hadden de mogelijkheid om twee 100% biologische voedingstof merken te testen en een 100% organisch product. We verdeelden ze in groep A,B en C.  Wel moeten we er bij vermelden dat het uitsluitend om sla gaat. Bij andere gewassen als tomaten, vruchtdragende planten of bladgroenten als kool, andijvie, etc. moeten deze biologische voedingstoffen wel aangevuld worden. Maar ik zie het als een begin, omdat sla toch een van de hoogste waarden van nitraat heeft

Groep A (Kelp)

Dit bedrijf heeft een vloeibare meststof die wordt geëxtraheerd uit verse “planten” door een enzymatisch hydrolyseproces. Het bevat veel actieve ingrediënten zoals natuurlijke plantaardige hormonen, alginezuur, alge-polysacchariden, NPK en spoorelementen. Het is een hoogwaardig vloeibaar concentraat. Deze is dus uitsluitend geschikt voor sla-soorten

Groep B (BiotamaX)

Dit bedrijf richt zich vooral op de ontwikkeling van vloeibare organische meststoffen die snel opneembaar zijn en geen verstoppingen veroorzaken in het irrigatiesysteem. Ze hebben een 100% biologisch/organisch nitraat dat sneller opneembaar is door de plant dan een chemische variant. Hierdoor kan er met lagere concentraties gewerkt worden zonder productieverlies. Hun meststoffen zijn voor alle gewassen inzetbaar. Bij traditionele teelten levert het toevoegen van dit product tot meer groei, hogere brixx-waardes en verbetert het de plantweerbaarheid. Bij veel teelten is het gebruik van dit product al binnen een paar weken zichtbaar. Er wordt niet specifiek gesproken over het gebruik bij hydroponics, maar dit zou mogelijk zijn.

Groep C (Oasis hydroponic FERTILIZER)

Volgens de fabrikant is deze “kunstmest” speciaal ontworpen voor commerciële en hobby-hydroponics-productie van sla, kruiden en de meeste groenten. Het gebalanceerde nutriëntenpercentage bevordert een robuuste groei en minimaliseert de noodzaak voor constante back-up van elementen, waardoor fouten worden vermeden en de arbeidskosten worden verminderd.

Omstandigheden

Uitgangspunt van deze test was om te kijken of deze voedingsstoffen onder gelijke omstandigheden dezelfde resultaten zouden geven. In ons geval was een onderdeel van ons uitgangspunt dat de omstandigheden niet kunstmatig zouden worden geoptimaliseerd. Dus geen klimaatregelaar, geen warmteregelaar en geen lichtregelaar. Dus met andere woorden: de basis- en natuurlijke omstandigheden van een plant in dit seizoen (september-oktober) in Nederland. Het enige wat wel gebruikt is, is een tunnelkas van plastic. Dit punt moet wel zeker meegenomen worden in het eindresultaat. Perfecte omstandigheden kunnen misschien een ander resultaat geven.

 De controle

Op alle dagen werd de pH en het PPM-gehalte gemeten en de temperatuur. Van de temperatuur kunnen we zeggen dat de laagste temperatuur 14c Celsius was (’s nachts) en de hoogste overdag 28c. De watertemperatuur lag altijd rond de 21c. Gemiddeld genomen was de temperatuur voldoende. Een beetje vertraging is niet erg. Het opvallende was dat de pH-waarden van zowel groep A als B (biologisch) vaker aangepast moest worden dan groep C. Soms waren er pieken van een pH 8, met name bij groep B. Al in de vierde week zag je de verschillen zichtbaar worden. Vooral B en C hadden afwijkende ontwikkelingskenmerken. Het resultaat is duidelijk op de foto te zien.

Conclusie

De belangrijkste vraag voor ons was of een volledig biologische voedingstof (incl. macro- en micro-nutriënten) onder natuurlijke omstandigheden, een goed eindproduct kan laten zien. Daarnaast of dit product qua smaak beter en natuurlijker zou zijn, en het nitraatgehalte lager dan die van de gangbare hydroponics-eindproducten. Hoewel smaak subjectief is kun je in dit geval wel zeggen dat bepaalde sla duidelijk beter en voller smaakte dan de andere. Helaas was dit alleen het geval bij groep C. Groep C had lange wortels en bladeren en weinig massa. Dus voor de huis en tuin keuken-hydroponics is deze zeker niet aan te bevelen. Wat betreft de 100% biologische groepen kun je zeggen dat B iets minder massa heeft dan A, maar dat de wortels vol zitten met de melasse van het product. Bovendien begint het B bij warm weer te schuimen, wat zou kunnen komen doordat het via een NFT-systeem teveel in beweging wordt gebracht. Op zich waren de wortels verder gezond. Qua smaak was B bitterder dan A.

Wij zouden daarom groep A zeker aanbevelen voor 100% biologische hydroponicsteelt en groep B zou met aanpassingen of onder andere omstandigheden opnieuw getest moeten worden.

© Ed van der Post