Achtergrond van het project.

Nederland was vroeger een van de grootste hopproducenten ter wereld. Die tijd ligt ver achter ons, maar de recente schaarste aan het basisingrediënt voor bier biedt wellicht nieuwe kansen. Kan Nederland weer op grote schaal hop kweken? Het antwoord is: “Ja”. Maar rekeninghoudend met de aankomende klimaatveranderingen zal zeker moeten worden gekeken naar een duurzamere, innovatieve oplossing. Want een steeds groter wordend probleem voor alle traditionele hopboeren is het weer en ongedierte; vroege of late nachtvorst kan een gewas verwoesten; hagel, sneeuw, overstroming zijn ook allemaal groter wordende problemen. Het gebruik van pesticiden wordt vaak een noodzakelijke praktijk om te voorkomen dat ongedierte de hop in het veld vernietigt. Deze problemen worden allemaal in hoge mate verminderd door bijvoorbeeld de introductie van een volledig klimaatgestuurde kas. Hop is een fundamenteel onderdeel van de ambachtelijke bierindustrie en geteelde hop op basis van hydroponics optimaliseert de concentratie van biologisch actieve stoffen in de hopbloem en kan zeker bijdragen aan een nieuwe ontwikkeling binnen de bierindustrie.

Al in de 15e eeuw werden er aantekeningen gemaakt over de farmacologische betekenis van Humulus in de traditionele Armeense geneeskunde. De National Academy of Sciences of Republic of Armenia Instituut is een van de weinige wetenschappelijke instellingen die zich bezighoudt met het telen van medicinale planten, etherische oliën, en planten die kleurstoffen bevatten op basis van hydroponics. Rekening houdend met de recente belangstelling voor Humulus, werden de eerste proeven met deze plant al rond 2003 gestart. De stekken van wilde planten die in de omgeving van Yerevan werden gekweekt, werden geplant op hydroponics percelen. Vrouwelijke bloemen (hopbellen) werden verzameld uit één jaar oude hydrocultuurplanten (HP), uit de moederplanten (SP) en uit planten gekweekt in Garni deel (GP) van Khosrov. De resultaten van biochemische analyse van de monsters toonden aan dat het laagste gehalte aan alkaloïden en tannines werd waargenomen in moeder SP (0,56% en 3,49%), terwijl een hoog gehalte aan deze stoffen werden opgemerkt bij HP (2,0% en 4,1%) en bij de GP (1,33% en 4,1%). Een dergelijke regelmaat werd ook waargenomen met betrekking tot het gehalte aan essentiële olie: in SP – 0,13%, in HP – 0,25% en in GP – 0,20%.  Op basis van de verkregen kunnen je concluderen dat hydroponic cultivatie van Humulus efficiënt en meer opbrengst  genereert.