Het gebruik van hydroponics in Griekenland is zeer beperkt. Slechts 3,5% van de broeikasgewassen (ongeveer 1.800 ha tuinbouw en bloemen) maakt gebruik van hydroponics in tegenstelling tot andere westerse landbouwlanden, waar hydroponics langzaamaan de belangrijkste methode is om groenten en bloemen in kassen te verbouwen.

Griekenland, heeft voor hydroponics zeer goede klimatologische omstandigheden, zeker in open opstellingen. Helaas door de aanzienlijke expertise van gespecialiseerde laboratoria en buitenlandse bedrijven heeft dit ervoor gezorgd dat de omvang van de kassen alleen maar is toegenomen met 20% ten opzichte van de afgelopen 20 jaar. Ook hier heeft men de voorkeur voor de modernisering van de landbouw. Ze vinden het noodzakelijk dat er goedkeuring komt voor deze duurzame technieken en technologieën, die erop gericht zijn de kwaliteit en de hoeveelheid van de geproduceerde producten te verbeteren. De vraag is of dit klopt, maar dat is een andere discussie.  Aan de andere kant zie je vanwege de goede klimatologische omstandigheden dat steeds meer criminele organisatie de cannabis op basis van hydroponicssystemen gaan verbouwen en significante hoeveelheden op de binnenlandse en buitenlandse illegale markt gaan verhandelden. Vooral na goedkeuring deze maand van het gebruik en teelt van cannabis voor medische doeleinden, door de Justitie- en de Griekse gezondheidsministeries, als onderdeel van de “plattelandsontwikkeling”, zal het verder toenemen.

De bekendste kas (geen cannabis) ligt in Noord-Griekenland, waarbij de investeringen door de Lucia-groep en Dramello Fresh is gedaan binnen het gezamenlijke project van de ITA-groep. Het project is in september 2006 ingewijd en werkt sindsdien succesvol, en heeft ook de belangstelling van de Europese markt voor hun verse producten en wordt algemeen erkend als een van de modernste kassen in Europa. Het staat bekend als “Drama Greenhouses S.A.” en het totale budget bedroeg €18,6 miljoen en werd 30% gedragen door de ΙΤΑ Group-fondsen, 35% door lening van Emporiki Bank of Greece en 35% bij EU-subsidie.  Maar ook hier zie je een  vorm van monocultuur. 10 hectare met een productie van 2.200 ton zoete gekleurde pepers (capsicum, roodgeel – oranje – groen) of paprika’s.