Onze missie

Wij gebruiken zoveel mogelijk gerecycled materiaal om aqua- en hydroponic systemen te bouwen die ecologische producten laten groeien op poep van waterdieren.
Enerzijds het zelf verbouwen zaaien en oogsten van het beste lokale ecologisch voedsel voor particulieren, restaurants, groenteboeren en supermarkten op een systeem dat conventionele aquaponics met hydroponics combineert in een “90%” gerecycled (Cradle to Cradle) symbiotische ecologische omgeving. Anderzijds particulieren enthousiasmeren en betrekken dat zij zelf ecologisch voedsel op deze wijze gaan verbouwen. Tevens is ons uitgangspunt om een maatschappelijke betrokkenheid te realiseren, zodat dit ten goede komt aan het welzijn van mens, dier en hun leefomgeving.