Prensa 420 flickr

Cannabis is de toekomst voor  hydroponics

De cannabiseconomie die steeds groter wordt bepaalt de toekomst van de cannabisteelt. Als de praktijk aangeeft dat hydrocultuurmethoden meer volume produceren, vaker en efficiënter, zal het wietlandbouw vervangen. Het maakt eenvoudigweg maximale en kwaliteitsgecontroleerde outputs mogelijk in processen die het mogelijk maken dat de seed-to-sale statusregulering aan de vereisten normen voldoet.

Vanwege de vraag naar CBD zie je een toename van bedrijven die besluiten om cannabis te gaan telen. Wat we ook zien is dat aan begin dit jaar de markt voor gereguleerde cannabis, het aanbod van hoogwaardige sinsemilla-bloemen gedaald is,  omdat veel regio’s te kampen hadden met te weinig water vanwege de droogte. Zo wordt Californië als een van de grootste leveranciers beschouwd , en ervaarde het probleem, vooral deze zomer, met daarnaast de regio bosbranden. Omdat de planten buiten worden gekweekt, waren de bloemen die in de herfst werden geoogst vaak besmet met roet en rook.  Daar staat tegenover dat de waarde van de Europese cannabismarkt vorig jaar is gestegen met 500 miljoen euro aan investeringen in de markt – en het grootste deel hiervan werd gesluisd naar distributie- en teeltlicenties. Dergelijke investeringen zouden echter nog maar het begin kunnen zijn van de markt voor medicinale cannabis, want volgens het Davos-rapport wordt van veel Europese landen nu voorspeld dat ze de komende vijf jaar de grootste federaal gereguleerde markt voor medicinale cannabis ter wereld zal worden.  En opvallend is dat de drie grootste markten voor medicinale cannabis in Europa, Italië, Nederland en Duitsland zijn, en zal naar verwachting de patiëntenaantallen dit jaar meer dan verdubbelen tot zo’n 225.000. Bovendien zouden Duitsland, Italië en Nederland de markt voor medische cannabis in het volgende decennium kunnen uitgroeien tot 18 miljard euro. Maar dat de Nederlandse overheid hier een actieve rol in speelt is onwaarschijnlijk gezien de laatste uitspraak dat wanneer je vezelhennep koopt met de bedoeling er CBD-olie van te maken, dan is dat streng verboden. Alleen de productie van zaad of vezels is toegestaan met hennepvezels en daar wordt nu net geen CBD-olie van gemaakt. Zelf een land als Tjechie is ICCI, International Cannabis and Cannabinoids Institute, is een organisatie die verschillende instellingen (universiteiten, hightechbedrijven, associaties) combineert, die vervolgens diensten verlenen aan een breed scala van entiteiten over de hele wereld die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van cannabis en cannabinoïden als medicijn. Los van de absurde positie van Nederland zijn er algemene problemen die zeker de moeite waard zijn te kennen voordat er bepaalde stappen kunnen worden gemaakt.

  1. Een probleem is het huidige regelgeving proces dat bepaalt of cannabisplanten van hoge kwaliteit zijn. Afgezien van strenge testen die gelicentieerde telers die CBD-bedrijven wensen te leveren, daadwerkelijk uitschakelt, mislukken veel tests die de biologische en chemische verontreinigingen bepalen.
  2. De rechterlijke macht ondervindt momenteel moeilijkheden bij het adequaat inschatten van de opbrengst van illegale indoor cannabisplantages. Deze laatste gegevens zijn vereist bij sancties die gebaseerd zijn op de behaalde winsten. Om hier achter te komen is het noodzakelijk twee factoren de kennen. De lichtintensiteit en de plantdichtheid.  De resultaten tonen namelijk aan dat plantendichtheid en lichtintensiteit additieve factoren zijn, terwijl de variëteitfactor significant interageert met zowel plantdichtheid als lichtintensiteitsfactoren. Adequate schattingen van de opbrengst van illegale cannabisplantages binnenshuis kunnen alleen worden gemaakt als bij de inbeslagname  alle factoren in aanmerking worden genomen.
  3. Wat deze techniek onderscheidt van traditionele landbouw is dat hydrocultuur tuinieren geen grond gebruikt, zodat wortels niet precies hoeven te zoeken naar de noodzakelijke voedingsstoffen die ze nodig hebben om te groeien. De voedingsstoffen die ze nodig hebben, worden direct verstrekt om planten het hele jaar door overvloedig te houden. Wat nodig is voor een leefbare en succesvolle hydrocultuurtuin zijn licht, de juiste temperatuur- en ph-niveaus en natuurlijk de noodzakelijke voedingsstoffen en water. Dus geen pesticiden en een betere kwaliteitscontrole.

De oplossing

Een mogelijke oplossing voor het kweken van cannabis is het toepassen van hydroponics technieken, wat een van de beste manieren is om het hele jaar door verse producten te verbouwen. Wij (hydroponics-nederland)  weten en denken dat hydroponics een realistisch alternatief is voor het kweken van planten in kleinere ruimtes, binnenshuis en grote ruimtes in kassen. Daarom gaan we wat meer informatie geven over hydroponics en cannabis in relatie tot ziekten en teelt