Botman Hydroponics wordt geleid door Jan Botman. Het is zijn ambitie om bij teelt op water met een zo beperkt mogelijke  investering een maximaal rendement te halen. Die teelt moet bovendien duurzaam zijn, voldoen aan alle eisen rond voedselveiligheid, en het systeem moet maximaal kunnen worden geautomatiseerd.

Die ambitie, gecombineerd met zijn jarenlange ervaring in de teelt op water, bracht hem tot de ontwikkeling van het ultieme teeltsysteem met drijverbakken. Een teeltsysteem voor zowel bladgewassen als voor sierteeltgewassen.

Onze ervaring is dat dit bedrijf niet echt op de markt wil komen. Lekker betaald experimenteren en verder niets……..