Fltr: Sherwin Pourier from POP Bonaire, Junny Josephina and Ronald Hoyer from Krusada. Photo: POP Bonaire

POP Bonaire wil graag een positieve bijdrage leveren aan de voedselproductie op het eiland. Daarom hebben Ronald Hoyer en directeur Junny Josephina van Krusada het eerste exemplaar ontvangen van het Handboek Hydroponics op Bonaire.

Jaap van der Wel is een Nederlandse tuinbouwer die in 2015 is begonnen met het telen van sla op hydroponics. Hij heeft laten zien dat jaarrond telen van sla mogelijk is op Bonaire. Jaap en zijn vrouw zijn terug gegaan naar Nederland. Een doel van POP Bonaire is om kennis die is opgedaan in de landbouw beschikbaar te maken. Jaap van der Wel wilde hier graag aan meewerken, en heeft alles verteld wat hij weet over hydroponics.

Er is een Nederlandstalige en een Papiamentstalige versie van het handboek beschikbaar. Deze zouden gratis op te vragen zijn via POPBonaire@gmail.com  Helaas is mijn ervaring dat je niets ontvangt. Dus de vraag is nu wel of dit project een succes is.