Home genees Blauwebessen in NFT HYDROPONIC SYSTEM

Blauwebessen in NFT HYDROPONIC SYSTEM

De belangrijkste producenten van blauwebessen zijn de Verenigde Staten (250.000+ ton), Canada (180.000 ton) en Chili (100.000+ ton). Volgens de Amerikaanse Highbush Blueberry Council (USHBC) heeft de Noord-Amerikaanse productie een groeiperspectief van meer dan 400.000 ton in vier jaar. De Verenigde Staten heeft een productiewaarde van bijna $ 800 miljoen. Er komen ook meer nieuwe landen op de markt zoals Peru, Mexico en Marokko. Landen ten zuiden van de traditionele producerende regio’s proberen de bevoorradingstekorten in Europa te vullen. Europa importeert een groot aantal bosbessen uit Chili, Marokko en Peru. Dat hydroponics een rol zou kunnen spelen is duidelijk. Teelt op basis van een hydroponics verhoogd de plantdichtheid aanzienlijk, waarbij tot 9.000 planten per hectare kan worden bereikt. De gemiddelde productie ligt op de grond tussen de 8 en 12 ton per hectare,

Probleem

  1. Blauwebessen zijn een economisch belangrijke product maar is sterke afhankelijk van bestuivers voor fruit. De belangrijkste rol van een bloem is het aantrekken van bestuivers. Hoe langer de bloemen open blijven des te meer kans er is dat bestuivers de bloem zullen bezoeken en bestuiven. Onderzoek naar de levensduur van bloemen was vooral gericht op sierteeltgewassen, ondanks de afhankelijkheid van fruitproductie bij succesvolle bestuiving van levensvatbare bloemen. Veranderingen in het klimaat, zoals warmere temperaturen hebben er toe geleid dat dit invloed heeft op de ontwikkeling van bloemen en de activiteit van bestuivers, en als gevolg een afnemende fruitopbrengst. Of dit effect daadwerkelijk plaatsvindt is er een studie gedaan naar het effect van temperatuur op de bloemontwikkeling. Twee cultivars van de bosbes (Vaccinium corymbosum L.) ‘Blueray’ en ‘Jersey’ werden gekweekt bij vijf temperaturen 18, 20, 23, 28 en 31 ° C onder natuurlijke bestraling in een kas. De bloemlevensduur en het aantal bloemenclusters werd gemeten naast de snelheid en ontwikkeling van knopstadium tot bloem. Open bloemen werden voor het eerst waargenomen bij planten gekweekt onder de 28 ° C en het laatst onder 18 ° C. Planten gekweekt onder 20 en 23 ° C hadden de grootste aantal bloemen. Bijna alle bloemenclusters van beide cultivars zijn afgebroken bij 31° C . De gegevens suggereerden dat zelfs kleine veranderingen in temperatuur een negatief effect kunnen hebben op bloemontwikkeling. Gebrek aan synchronisatie tussen bloemen en hun bestuivers kan de plant-bestuiver relatie, resulterend in een ernstige vermindering van de productie van bosbessen.
  2. Maar ook het probleem dat er strengere wettelijke en niet-wettelijke vereisten worden gesteld aan het product? De hoeveelheid pesticiden en residuen van bestrijdingsmiddelen zijn een van de cruciale problemen voor leveranciers van groenten en fruit. De Europese Unie heeft maximumwaarden voor residuen (MRL’s) vastgesteld voor blauwe bessen. Verwacht dat kopers extra alert zijn op residuniveaus voor bosbessen, omdat ze direct als geheel worden geconsumeerd. Noord-Europa is een belangrijke markt voor blauwe bessen en supermarkten. Eigenlijk is er geen minimum voor fruit, het accepteren hiervan is een concessie.

Het belangrijkste kenmerk van bosbesgewassen is dat de teelt wordt beïnvloed door vermeerderingsproblemen en de langzame plantontwikkeling. Hydroponics zou een alternatieve techniek kunnen zijn die verschillende gewassen vele voordelen biedt. Het doel van deze studie was om de groei en micro-cutting en opbrengst van de bosbessencultivars te evalueren. Hiervoor werd de  Bluebelle, Bluegem, Georgiagem en Delitebes in een hydroponic systeem getest. Het experiment werd uitgevoerd van mei tot oktober 2010. Planten afkomstig van weefselkweek werden getransplanteerd naar NFT.

Plaatsen

Het NFT-systeem bestond uit kweekbakken waarbij de plantenafstand  0,18 m was tussen de rijen (geulen) en 0,10 m binnen rijafstand. De irrigatiefrequentie varieerde afhankelijk van de ontwikkeling van de plant.  De gerandomiseerde experimenteel bakken werden gebruikt met vier behandelingen (cultivars) en vier replicaties samengesteld uit elk tien planten. Planthoogte, aantal en gemiddelde lengte van scheuten werden beoordeeld op 0, 30, 90, 120 en 150 dagen na instelling. Het aantal geproduceerde microdeeltjes, het bladoppervlak, de verse en droge massa van bovengrondse plantendelen werd geëvalueerd 150 dagen na het uitharden. Alle cultivars vertoonden een geleidelijke toename in groei volgens de tijd van cultivatie. Echter, de Bluegem presenteerde betere resultaten. Alle variabelen vertoonden significante verschillen tussen cultivars op 60, 90, 120 en 150 dagen na het plaatsen. Bluegem planten presenteerden de hoogste waarden van geproduceerde microstroken (36,47), verse massa (201,45 g), droge massa (74,87 g) en bladoppervlak (529,22 cm2) bij 150 kweekdagen.

Teelt

De optimale pH waarde is 4.5 – 5.5 omdat de bes in principe van zure grond houdt. Maar op basis van hydroponics is een pH van 5.- aan te bevelen. De temperatuur moet gedurende de donkere en lichte perioden op 23 ° C gehouden worden en de CO2-concentratie verhoogd tot 1500 ppm. Vanaf dag 15 wordt de voedingsoplossing met N: P: K (verhouding 20:20:20) toegevoegd met enkele groeiregulatoren (combinatie van auxine en cytokinine) en om de 3 dagen 10 minuten lang rond het wortelsysteem gecirculeerd met behulp van een eb en vloed hydroponisch systeem. Een goed ontwikkeld wortelsysteem ontwikkeld zich binnen 4 weken na transplantatie. In week 5 worden de uiteinden van elke transplantatie geëxtraheerd en opnieuw geplant volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven. Deze procedure kan worden voortgezet en binnen 6 maanden kunnen ongeveer 1 miljoen transplantaten worden verkregen uit 2000 uit weefselkweek verkregen schietstekken in een vloeroppervlak van 180m2 (acht lagen planken) De vermenigvuldigingsverhouding (aantal transplantaties geproduceerd uit elke moederplant in een maand) van de planten door deze procedure is hoger dan die van weefselkweek. Transplantaten werden uiteindelijk verplaatst naar een broeikas voor verdere vestiging. Biochemische analyse toonde aan dat deze planten een vergelijkbare auxine (indool-3-azijnzuur) concentratie in hun scheutweefsels hebben in vergelijking met die van de van weefselkweek afkomstige planten die direct in een broeikas zijn gevestigd.

Afzet mogelijkheden

Consumenten in Europa worden zich steeds meer bewust van gezondheidsproblemen en besteden meer aandacht aan hun dieet. Deze trend heeft een positieve invloed op de marketing van verse bosbessen. Van bosbessen of blauwebessen is bekend dat ze veel vitamine C en voedingsvezels bevatten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de bevordering van gezondheidsvoordelen een grote invloed heeft op het commerciële succes van blauwebessen. Een andere reden is dat de bosbes (blauwe bes) al een lange medische geschiedenis heeft in Europa. Het werd gebruikt voor tal van uiteenlopende kwalen, van nierstenen tot buiktyfus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog merkte Britse piloten die voor een vlucht bosbessenjam hadden gegeten op, dat hun nachtzicht beter was. Modern onderzoek ondersteunt nu deze claim. Het wordt tegenwoordig gebruikt bij gezichtsstoornissen /slecht zien, retinopathie, cataract, maculadegeneratie, retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie en nachtblindheid. De antioxidatieve effecten van Vaccinium zijn bruikbaar bij jicht en reumatoïde artritis. Het is ook nuttig bij veneuze insufficiëntie (vooral in de benen), aambeien, spataderen en capillaire fragiliteit als geheel. Blauw bosbessen bevatten anthocyanosides, krachtige antioxidanten die bloedvaten en haarvaten verbeteren. Het blad bevat bepaalde tannines en anthocyanen die ook geneeskrachtige eigenschappen hebben. Zo is wetenschappelijk bewezen dat blauwe bosbesblad de bloedcirculatie verbetert en klachten die het gevolg zijn van een slechte bloedcirculatie, waaronder zwelling, pijn, blauwe plekken en een branderig gevoel, vermindert. het verhoogt ook de retinale pigmenten die het mogelijk maken dat het oog licht kan verdragen. Bovendien helpt het de flexibiliteit van rode bloedcellen te behouden, zodat ze door de haarvaten heen kunnen en de zuurstoftoevoer kunnen blijven verzorgen. Van het kruid is aangetoond dat het een vasodilator is die de bloedvaten opent en de bloeddruk verlaagt. Aangezien de ogen een hoge concentratie capillairen hebben is de bosbes bijzonder nuttig bij het verbeteren van het gezichtsvermogen. Er is ook aangetoond dat de plant het nachtzicht verbetert, maculadegeneratie vertraagt en staar en diabetische retinopathie helpt voorkomen

©Ed van der Post