Aquaponics Nederland
Aquaponics is in Nederland nog vrij onbekend. Niet omdat het veel getest en onderzocht wordt, maar omdat de communicatie onderling slechts is. Universiteiten, hogescholen en individuele provincies willen allemaal het ei van aquaponics vinden en sluiten hun ogen voor andere soortgelijke projecten. De FAO en diverse landen hebben aquaponics al uitvoerig beschreven. Wat je nodig hebt, welke vissen,etc. In wezen is aquaoponics een duurzaam systeem voor voedselproductie dat een traditionele aquacultuur (watercultuur ofte waterdieren kweken) combineert met hydroponics (planten kweken op water) in een symbiotische omgeving. De vraag die voortdurend gesteld wordt is of het mogelijk is om in Nederland een aquaponics systeem te ontwikkelen die zowel duurzaam, circulair en economisch zinvol is. Er zijn een aantal initiatieven in Nederland die wij volgen en u hierover op de hoogte houden. De reden hiervoor is onze grote zorg met betrekking tot de duurzaamheid van de moderne landbouw omdat deze volledige afhankelijk is van gefabriceerde, chemische meststoffen om voedsel te produceren. Deze voedingsstoffen zullen uiteindelijk duurder worden en moeilijk te verkrijgen zijn en komen vaak uit milieu-onvriendelijke praktijken die goed zijn voor een substantiële bijdrage van alle kooldioxide (CO2) -emissies van landbouw. De toevoer van veel van deze cruciale voedingsstoffen raken namelijk in snel tempo uitgeput, met als gevolg wereldwijde tekorten in de komende decennia. Hydroponics en aquaponics zijn veel efficiënter in termen van water- en voedingsstoffengebruik dan grondgebonden landbouw, maar het beheer ervan is gecompliceerder en vereist een andere reeks inputs, vooral tijdens de installatie. Het belangrijkste element binnen deze twee systemen is elektriciteit, omdat dit in het algemeen vereist is om het water te laten circuleren of zuurstof toe te dienen. Het heeft echter geen brandstof nodig om de grond te ploegen, en het vereist geen extra energie om  grote hoeveelheden water te pompen voor irrigatie of om onkruidbestrijding uit te voeren, en het verstoort de organische stof in de bodem niet door intensieve landbouwpraktijken. De initiële kosten, bouwmaterialen en afhankelijkheid van elektriciteit en inputs is dan volgens mij een belangrijke beperkingen voor aquaponics, maar in ieder geval is de behoefte aan chemische meststoffen volledig weggenomen, althans dat wordt gesuggereerd. Is dat ook zo? Aquaponics (uitgesproken: /ˈækwəˈpɒnɨks/) is een duurzaam systeem voor voedselproductie dat een traditionele aquacultuur (watercultuur ofte waterdieren kweken) combineert met hydrocultuur (planten kweken op water) in een symbiotische omgeving. De naam Aquaponics werd uitgevonden door Ron Parkhurst van Hanalei Nursery. In tegenstelling tot hydrocultuur of Aeroponics, is Aquaponics nog een vrij nieuwe cultuurtechniek. Aangezien de technologie wordt ontwikkeld en het proces wordt geraffineerd, kan het naar de toekomst een potentieel proces worden om op grote schaal vissen, groenten, kruiden, en bloemen te produceren.  In een aquaponic-eenheid stroomt water uit het aquarium door naar filters naar de planten in de kweekbedden en vervolgens terug naar de vis.  In de filters zit het vispoep die verwijderd zijn uit het water, met behulp van een mechanisch filter en gaat vervolgens door een biofilter dat het opgeloste afval verwerkt. Het biofilter biedt bacteriën een plek om ammoniak, dat giftig is voor vissen, om te zetten in nitraat. Deze vorm is van stikstof is een toegankelijke voedingsstof  voor planten. Dit proces wordt nitrificatie genoemd. De basis van een aquaponics systeem bestaat uit drie aan elkaar gekoppelde delen:
 1. de vistank: hierin leeft… de vis
 2. Een groeibed, waar de planten in groeien.
 3. een pomp, het hart van het systeem dat het water rond pompt.
De kringloop begint bij het voederen van de vissen. De vis zet een deel van die voeding om in groei en tegelijkertijd stijgt in het water de schadelijke afvalstoffen zoals ammonium door de uitwerpselen van de vissen. Nutrificerende bacteriën zetten deze stoffen eerst om in nitrieten. Andere bacteriën zetten de nitrieten dan weer om in nitraten, de ideale voeding voor planten. De voeding bevat ook natuurlijke sporenelementen en fosfaten. Deze voedingsstoffen worden via een pompsysteem naar de planten geleid, waar de wortels opnemen wat ze nodig hebben en meteen het water filteren, waarna het propere water terug naar de vissen gaat. Zo is de kringloop rond. Hoewel de productie van vis en groenten de meest zichtbare output is van aquaponic-eenheden, is het essentieel om te begrijpen dat aquaponics het beheer is van een compleet ecosysteem dat drie grote groepen organismen omvat: vissen, planten en bacteriën. Meervoudige voordelen
 1. • Duurzaam en intensief voedselproductiesysteem.
 2. • Twee landbouwproducten (vis en groenten) worden geproduceerd uit één stikstofbron   (visvoer).
 3. • Extreem waterzuinig.
 4. • Vereist geen grond.
 5. • Gebruikt geen meststoffen of chemische pesticiden.
 6. • Hogere opbrengsten en kwalitatieve productie?
 7. • Organisch beheer en productie.
 8. • Hoger niveau van bioveiligheid en lager risico door externe verontreinigingen.
 9. • Hogere controle op productie leidt tot lagere verliezen.
 10. • Kan worden gebruikt op niet-bouwland, zoals woestijnen, aangetaste grond of zoute, zandige eilanden.
 11. • Creëert weinig afval.
 12. • Dagelijkse taken, oogsten en planten zijn arbeidsbesparend en kunnen daarom alles omvatten
 13. • Economische productie van gezinsvoedselproductie of geldgewassen bij velen
Grote zwaktes van aquaponics:
 • Dure initiële opstartkosten vergeleken met de productie van grondgroenten of hydrocultuur.
 • Kennis van vis, bacteriën en plantenproductie is nodig voor elke boer succesvol.
 • De vereisten voor vissen en planten komen niet altijd perfect overeen.
 • Niet aanbevolen op plaatsen waar gekweekte vissen en planten niet optimaal kunnen presteren
 • Minder managementkeuzes vergeleken met stand-alone aquacultuur of hydrocultuur systemen.
 • Fouten of ongevallen kunnen een catastrofale gevolg hebben op het systeem .
 • Dagelijks beheer is verplicht.
 • Veeleisend energie.
 • Vereist betrouwbare toegang tot elektriciteit, viszaad en plantenzaden.
 • Alleen, aquaponics biedt geen compleet dieet

Zoutwater aquaponics

In het kort is aquaponics een methode van ecologische landbouw die de teelt van planten boven de grond (hydrocultuur) en visteelt (aquacultuur) combineert. In...

Korea: kosteneffectieve aquaponics technologie

Bij de Gyeonggi-do Agricultural Research & Extension Services bevinden zich slabakken boven een zoetwater-visbak. Het systeem aquaponics is een methode om planten te kweken...
ArabicDutchEnglishFrenchHindiSpanish