DELEN

Agripolis is een innovatief bedrijf dat gericht is op Urban Farming (stedelijke landbouw) en ontwikkelt hiervoor installaties en exploiteer ze ook. Het ontwikkelt zijn eigen teeltkolommen die gebruik maken aeroponics techniek en blijkt in Parijs extreem productief te zijn. De productie is lokaal en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van voedingsstoffen die puur biologische zijn. Agripolis tackelt daarom het probleem van de landbouwproductie die juist wordt gestimuleerd om meer chemische meststoffen, te gebruiken. Bovendien zijn er geen lange afstanden die de groenten moet reizen om op het bord te komen. De productie is beschikbaar binnen maximaal 500 m rond de productieplaats.